برنامه مسابقات

بیستمین دوره لیگ برتر جام یادگار امام (ره)


ساعت برگزاری:

9:30
تاریخ برگزاری:

8 و 9 مهر
نوع برگزاری:

انفرادی
رشته :

آزاد و فرنگی
محل برگزاری:

تهران